• Aktualności

    • Sukcesy Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej

    • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na symulację mediacji „Mediacja ma moc” organizowanego  przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Mediacji i Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie zdobyła grupa mediatorów rówieśniczych: Natalia Gul, Kamila Kicińska, Jakub Piórek i Barłomiej Ungiert ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. To zwycięstwo jest uwieńczeniem trzyletniej pracy Klubu Mediatorów Rówieśniczych pod opieką mediatora szkolnego Haliny Mianowskiej.  

                      Jesteśmy prekursorami w szerzeniu idei mediacji jako formy wspomagającej system wychowawczy szkoły.  W swoim przekazie informujemy społeczność szkolną, lokalną, na czym polega porozumienie proceduralne, jak w obecności bezstronnego mediatora, w atmosferze wzajemnego szacunku rozwiązywać konflikty. Propagujemy idee mediacji, doskonalimy umiejętności, integrujemy środowisko, promujemy uczniów z pasją, uczymy dialogu.  Godnie  reprezentowaliśmy naszą szkołę na Kongresach Mediatorów Rówieśniczych, Kongresach Mediatorów Szkolnych w Rzeszowie, Czudcu, Ustrzykach Dolny organizowanych przez Podkarpackie Centrum Mediacji w obecności  Podkarpackiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie. W ramach programu EFC Romana Czerneckiego i Fundacji Szkoły Z klasą  „ Edukacja Inspiracja” rozszerzyliśmy naszą działalność wśród uczniów szkoły podstawowej. Nasi uczniowie Klaudia Olszowy I Krzysztof Lenart dokonali samoprezentacji Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych na podsumowaniu Ogólnopolskiego projektu w Centrum  Kreatywności w Warszawie. Działalność Klubu jest znana nie tylko wśród uczniów i rodziców ale lokalnie
     i globalnie pokazujemy siłę dobrej woli i moc mediacji w rozstrzyganiu sporów.

     W przyszłym roku szkolnym  zapraszamy wszystkich do współpracy  w szkolnym Klubie Mediatorów Rówieśniczych, do rozwijania swoich postaw prospołecznych i aktywności obywatelskiej.

      

    • Edukacja Inspiracja

    • II edycja programu organizowanego przez fundacje „EFC” R.  Czerneckiego i Szkoły z Klasą. W tym roku uczestnicy z 31 szkół, wyłonieni na drodze konkursu, otrzymali  finansowanie na realizację projektów edukacyjnych z uczniami, które aktywizują dzieci
     i młodzież oraz pogłębiają ich wiedzę i pasje poza szkolnymi schematami. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Kolbuszowej realizowała projekt „Szkolny Klub mediatorów rówieśniczych” pod opieką mediatora szkolnego Haliny Mianowskiej. Pieniądze z projektu w całości przeznaczamy na zakup tablicy interaktywnej do sali nr 16 – gdzie odbywają się nasze spotkania Klubowiczów.

                     Przez cały rok szkolny organizowaliśmy Klub Mediatorów Rówieśniczych w szkole podstawowej i  oto moi uczniowie Klaudia Olszowy (III C gimnazjum) i Krzysztof Lenart (VII B)  w dniach 25.04.2019 – 26.04.2019 w Warszawie na podsumowaniu ogólnopolskiego projektu.

     Dwudniowe spotkanie uczniów i nauczycieli oparte nie na rywalizacji i ocenianiu, ale na współpracy, samodyscyplinie, uczeniu odpowiedzialności, organizacji i samo prezentacji.  Bo takie projekty są ważne.  To co robi moja grupa mediatorów rówieśniczych w szkole, środowisku lokalnym i globalnie to wielka sprawa.   Wspieramy system wychowawczy szkoły, propagujemy doskonałe formy rozwiązywania konfliktów szkolnych, integrację środowiska szkolnego.

     Te dwa dni w Warszawie były dla nas ogromnym wyzwaniem.  Stres przed podróżą i spotkaniem spory, ale motywujący. Klaudia i Krzysztof stworzyli fantastyczny, kreatywny duet do prezentacji swojego projektu. Niewielka przestrzeń w Centrum Kreatywności  i przygotowanie stanowiska nr 10, sposób prezentacji, ich osobowości dodawały czaru chwili, którą wykorzystali do pokazania wszystkim uczestnikom spotkania jak ważna w rozwiązywaniu konfliktów jest rola mediacji.  My dorośli staramy się rozwiązać wszystkie spory  za innych w przekonaniu, że to najlepsza droga   dla obu stron konfliktu, wyjaśniamy, tłumaczymy postepowanie innych, podejmujemy różne kroki i działania starając się znaleźć złoty środek. Czy słusznie? Czy możemy się mylić…?, Czy obie strony konfliktu będą z podanego rozwiązania zadowolone…?. Klaudia i Krzysztof przekonywali wszystkich, że najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktu (jeśli obie strony tego chcą) to taki, gdy skłóceni dojdą sami do porozumienia i ustalą warunki ugody – oczywiście w obecności mediatora. Ciągły brak czasu, bo lekcje, bo podstawa programowa i nie ma miejsca na dialog z uczniami – to problem nr 1 każdej szkoły.  My pokazujemy jak można wspierać, uczyć młode pokolenie właściwych metod rozwiązywania konfliktów rówieśniczych,   wzajemnych pozytywnych relacji, asertywności, umiejętności podejmowania własnych decyzji, za które sami będziemy odpowiadać.

      Wieczorny spacer  uliczkami Warszawy pozwolił na szybki relaks i zmotywował do dalszej pracy w drugim dniu spotkania w grupach rówieśniczych podczas warsztatów  dla uczniów i nauczycieli pobudzając  do kreatywnego działania. Podsumowanie, drobne upominki  i powrót w godzinach wieczornych – zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do Kolbuszowej .

      Pragnę podziękować rodzicom za pomoc finansową w zorganizowaniu wyjazdu.

     Klaudia, Krzysztof – jestem z Was dumna,  nasza Szkoła ma wspaniałych uczniów co pokazaliście w ciągu tych dni.

                                                                                                  Mediator szkolny: Halina Mianowska

             

      

      

    • 21 listopada 2018r. ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej

    • Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariuszy zorganizowali na terenie Szkoły kreatywną lekcję życzliwości.

      Uczniowie przygotowali kosz życzliwości, w którym znalazły się serduszka oraz okazjonalne sentencje. Hasła: uśmiechnij się, bądź miły, życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich,  uśmiech jest najprostszą drogą do ludzkich serc, uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi, dobro wraca z podwojoną siłą… królowały w tym dniu.

     Nasi klubowi działacze starali się zarazić swoją pozytywną energią, uśmiechem, otwartością na drugiego człowieka każdą napotkaną osobę.  Z przesłaniem życzliwości na każdy dzień powędrowali do Pani Dyrektor Doroty Rabczak, nauczycieli, pracowników szkoły oraz społeczności uczniowskiej. Do naszej akcji zaprosiliśmy rodziców. Szczególne podziękowania należą się panu M. Palczowskiemu, który zmontował okazjonalny klip z obchodów Światowego Dnia Życzliwości w naszej szkole.

     Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do obejrzenia fantastycznego filmiku -  OBEJRZYJ FILM

      

      

    • WARSZTATY W PODKARPACKIM CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU W RZESZOWIE dla Klubu Mediatorów Rówieśniczych „Żądni Porozumienia” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej

    • 1 kwietnia 2014r.  – był to dla nas członków klubu „Żądni Porozumienia” bardzo ważny dzień. Spotkaliśmy się w Rzeszowskim Centrum Arbitrażu i Mediacji z Panią Anną Ficek – dyrektorem CAM w Rzeszowie.

     Nadmienić należy, że trzy lata temu to Pani Anna Ficek przeprowadziła pierwsze szkolenia dla grupy Mediatorów Rówieśniczych w naszej szkole,  a Pani  Halina Mianowska  została opiekunem naszej grupy. Nasza działalność jest już znana w środowisku szkolnym i lokalnym.  III Kongres Mediatorów Szkolnych (rok szkolny2017/2018r)  to wspólne spotkanie z Podkarpackim Kuratorem Oświaty, mediatorami szkolnymi, dyrektorami szkół i mediatorami rówieśniczymi.  Było lekcją promującą mediacje jako formę rozwiązywania konfliktów. Mogliśmy tu pochwalić się swoimi osiągnięciami, zobaczyć efekty pracy innych Klubów Mediatorów Szkolnych oraz doskonalić swój warsztat pracy.

          Nasza innowacyjna praca została zauważona i wyróżniona przez organizatorów Kongresu oraz Panią Kurator Małgorzatę Rauch, która osobiście pogratulowała nam osiągnięć w propagowaniu idei mediacji. Tytuł „Koordynatora Klubów Mediacji Rówieśniczych” przyznano Halinie Mianowskiej. Uhonorowano również  uczniów, którzy promują idee mediacji w swoich szkołach i poza nimi. Tytuł „Sternika Porozumienia” otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej: Agata Kwaśnik, Martyna Skowrońska, Bartłomiej Ungiert i Jakub Piórek.    

                 25 lutego 2018 r. nasi mediatorzy rówieśniczy spotkali się z młodymi radiosłuchaczami Polskiego Radia Rzeszów w programie „Zamkolandia”. Pani redaktor Małgorzata Iwanicka zaprosiła nas do swojego programu radiowego dla dzieci.  W trakcie audycji my w składzie: Martyna Skowrońska, Agata Kwaśnik,  Bartłomiej Ungiert i Jakub Piórek udzieliliśmy wyczerpujących odpowiedzi na wiele pytań nurtujących młodych radiosłuchaczy. Podzieliliśmy  się swoim doświadczeniem na temat mediacji i sposobu jej przeprowadzania. Przekonywaliśmy radiosłuchaczy, że warto zaangażować się w rozwiązanie  konfliktu na drodze wzajemnego szacunku, dobrowolności, poufności.  Zaprezentowaliśmy symulację mediacji rówieśniczej. Opowiedzieliśmy zebranym przed radioodbiornikami o swojej dotychczasowej działalności
     w szkole.   Nasz opiekun mediator Halina Mianowska udzieliła cennych rad rodzicom w jaki sposób rozwiązywać konflikty między ich dziećmi. Jeśli same zadecydują o sposobie rozwiązania konfliktu, wtedy wszyscy będą zadowoleni.    

     I tak systematyczną pracą doszliśmy do roku  szkolnego 2018- 2019.

     Pani Halina Mianowska uczestniczy po raz II w programie Edukacja Inspiracja organizowanym przez fundację  „EFC” i Szkoła z Klasą z programem „Klub Mediatorów Rówieśniczych”.  Celem programu jest  docenienie inspirujących nauczycieli i wzmocnienie ich rozwoju zawodowego. Wybrane spośród zgłoszeń projekty edukacyjne  (w tym roku szkolnym 31) otrzymują finansowanie w wysokości 3 500,00 zł na rok szkolny 2018/2019. Promocja mediacji w środowisku szkolnym,  wspieranie systemu wychowawczego szkoły to praca ustawiczna nauczyciela w pracy z młodzieżą. Dlatego kontynuacja pracy Mediatorów Rówieśniczych jest taka ważna. Cieszyliśmy się, że nasza działalność została zauważona i możemy szerzyć idee mediacji globalnie.

     9 - 10 października 2018 roku odbył się  II Kongres Mediatorów Rówieśniczych Rzeszów – Czudec, którego organizatorem było Podkarpackie Centrum Mediacji we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Nasza grupa Mediatorów rówieśniczych: Martyna Skowrońska, Kamila Kicińska, Aleksandra Zielińska, Angelika Szlachetka, Estera Nieznalska, Bartłomiej Ungiert  pod opieką mediatora Szkolnego Haliny Mianowskiej wzięła w nim aktywny udział. Spotkanie rozpoczęło się w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej,
     a następnie  w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Administracji Samorządowej w Czudcu. Stanowiło doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy oraz zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych przy rozwiązywaniu sporów rówieśniczych. W programie Kongresu zaplanowano debatę młodzieży z przedstawicielami władz oświatowych i samorządowych oraz zawodowymi mediatorami. Spotkanie uświetniła swoją obecnością Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty.  Podczas dwudniowego spotkania pod okiem doświadczonych trenerów mediacji doskonaliliśmy warsztat pracy mediatorów rówieśniczych. Grupa mediatorów rówieśniczych pod opieką  trenera mediacji  -   Haliny Mianowskiej opisała całą procedurę mediacji począwszy od misji dobrej woli a skończywszy na spisaniu ugody. Nanosiliśmy poprawki, uzupełnialiśmy braki, wyjaśnialiśmy niejasne sytuacje w procedurze. Młodzież aktywnie pracowała w grupach nad sporządzeniem plakatu, którym przekonują rodziców do mediacji. Każdy konflikt, nieporozumienie można rozwiązać na drodze wspólnego dialogu, kompromisu, ugody jeśli tyko będziemy tego chcieć. Każda grupa sporządziła inny plakat i wspólnie zinterpretowała jego treść. Fantastyczne było to, że młodzi uczestnicy spotkania zaangażowali się nie tylko w konstrukcję plakatu ale wspólnie opisali, zinterpretowali swoje prace.  

                 16 listopada 2019r. – to również ważna dla nas data – to wtedy odbyło się I spotkanie integracyjne Klubu Mediatorów Rówieśniczych zachęcające uczniów szkoły podstawowej do pracy w naszym Klubie.  Na spotkanie przybyli uczniowie klas szóstych i siódmych  szkoły podstawowej oraz Mediatorzy  z klas III gimnazjum.  Inauguracyjne spotkanie otwarła opiekunka Klubu p. Halina Mianowska, promująca uczniów z pasją -  nasz szkolny  Klub Mediatorów Rówieśniczych.  Spotkanie integracyjne poprowadzili młodzi mediatorzy rówieśniczy.  Każdy uczestnik  miał chwilę na samo prezentację. Zabawa „Pif – paf”, którą poprowadził Kuba Piórek  sprawiła wszystkim wiele radości.  Następnie podzieliliśmy nasz zespół na podgrupy szkoleniowe. Młodzi mediatorzy z klas III gimnazjum i nowi uczestnicy podzielili się na  zespoły ćwiczeniowe. Każda grupa  składająca się z uczniów klas III, którzy są już mediatorami rówieśniczymi oraz nowych klubowiczów ze szkoły podstawowej miała chwilę dla siebie. W podgrupach omawiali swoje strategie współpracy, terminy spotkań, podział ról i zadań.

     Wszyscy dowiedzieli się, że: PROPAGUJEMY IDEE MEDIACJI, DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI, INTEGRUJEMY ŚRODOWISKO, PROMUJEMY LUDZI  Z PASJĄ, UCZYMY DIALOGU. Spotykaliśmy się co dwa tygodnie  w grupach ćwiczeniowych. Na spotkaniach było miło, twórczo, kreatywnie.

                 23 listopada 2018r. grupa Mediatorów Rówieśniczych: Martyna Skowrońska, Estera Nieznalska,  Angelika Szlachetka i Agata Kwaśnik pod opieką Mediatora Szkolnego Haliny Mianowskiej uczestniczyła w V Kongresie Mediatorów Szkolnych w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 osób w tym uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Barbara Chłędowska  - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

      Podczas spotkania uczniowie skierowali do Pani Kurator list - petycję, zawierający prośby, problemy  z którymi spotykają się uczniowie w swoich szkolnych środowiskach. Zwróciliśmy się do Pani Kurator między innymi  z prośbą o: rozważenie możliwości wpisywania przez szkoły na świadectwach informacji o działalności uczniów w Szkolnych Klubach Mediatora, gdyż stopień aktywności ucznia jest rzeczywiście "szczególnym osiągnięciem". Powinno się też uwzględniać taką działalność przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, tak jak to ma miejsce w przypadku wolontariatu. Mediacje to również pewna forma służenia innym.

     Kongres to miejsce na promocję własnej szkoły. Tradycyjnie pokazaliśmy na co nas stać. I tym razem dużym uznaniem wśród zgromadzonych  cieszył się zaprezentowany klip z obchodów Światowego Dnia Życzliwości w naszej szkole, który został przygotowany i przeprowadzony przez naszą grupę Mediatorów Rówieśniczych we współpracy z grupą Wolontariuszy 21.11.2019r.

     Podczas kongresu uczestnicy  doskonalili swój warsztat pracy, integrowali się z rówieśnikami, zabierali głos w debacie na temat konfliktów, z którymi  mamy do czynienia w szkołach, przyczyn ich powstawania i metod ich rozwiązywania.

     W dniu 11 lutego 2019r. pierwszy dzień ferii spotkaliśmy się po raz kolejny. Podsumowaliśmy naszą prace za pierwsze półrocze i z zapałem zabraliśmy się do kolejnych wyzwań. Wybraliśmy nazwę naszego klubu. Burza mózgów i w jawnym głosowaniu zadecydowaliśmy, że nasz klub  mediatorów rówieśniczych działający w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej będzie nosił nazwę: „ Żądni Porozumienia”. Dalsza praca to przygotowanie plakatów informacyjnych, scenek symulacyjnych przebieg mediacji  rozwiązującej konflikty rówieśników. Nagrywaliśmy je
     i odtwarzaliśmy, aby sprawdzić jednoznaczność posługiwania się procedurą przez mediatorów rówieśniczych. Szereg plakatów,   umieszczonych na korytarzach promuje mediacje nie tylko w śród uczniów. Rodzice, przyjaciele szkoły, odwiedzając szkołę mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat działalności naszego klubu oraz metod rozwiązywania sporów.   I tak dotarliśmy do 1 kwietnia 2019r. do spotkania w CAM w Rzeszowie. Pani Anna Ficek odpowiedziała na szereg pytań nurtujących młodych mediatorów.  Dowiedzieli się, jak wykorzystać swoją wiedzę młodego mediatora w dalszej edukacji, w obcowaniu z ludźmi w nowym środowisku. W ramach warsztatów szkoleniowych doskonalili umiejętność odróżniania opinii od faktów.   Umiejętność odróżniania opinii od faktów jest bardzo przydatna w  relacjach rówieśniczych, w zrozumieniu otaczającej nas rzeczywistości.  Cała nasza grupa  Mediatorów podziękowała Pani Ficek za wieloletnią  współpracę, za spotkanie i cenna wiedzę.  Otrzymaliśmy certyfikaty szkoleniowe, które są uwieńczeniem naszej całorocznej pracy w Klubie Mediatorów Rówieśniczych.

     Spotkanie zainspirowało nas do zrobienia jeszcze jednej akcji na terenie szkoły. Chcąc doskonalić umiejętność dialogu, poprawnego wyrażania swoich myśli,  obycia się z mikrofonem, publicznego wypowiadania się postanowiliśmy przeprowadzić akcję: „Dziękuję Ci za……..”.   Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Jeśli chcesz podziękować osobie Ci bliskiej, rodzicom, nauczycielowi,  zgłoś się do nas a my zapiszemy Twoją wypowiedź.

    • EDUKACJA INSPIRACJA II EDYCJA

    • Klub Mediatorów Rówieśniczych – Żądni Porozumienia

     Ponieważ jesteśmy już w klasie trzeciej gimnazjum postanowiliśmy założyć  Klub Mediatorów Rówieśniczych w Szkole Podstawowej. Spisaliśmy plan pracy klubu, prowadzimy  szkolenia
      w zespołach rówieśniczych i zapoznajemy uczniów  z procedurą mediacyjną. Spotkania Klubowiczów odbywają się cyklicznie – raz na dwa tygodnie, w piątek po lekcjach. Część spotkania, zabawy integracyjne łączące grupę odbywamy razem.  Natomiast zajęcia tematyczne – ćwiczenie procedury – odbywają  się w mniejszych zespołach, na które podzielili się sami członkowie klubu.  Uczniowie bardzo lubią rozmawiać o swoich problemach, chcą się porozumieć nie tylko  z rówieśnikami, również z dorosłymi.  Twierdzą, że kłótnie,  bójki to nie jest dobry  sposób na rozwiązywanie problemów koleżeńskich. W klubie mediatora  uczą się jak przy pomocy osoby bezstronnej porozumieć się, dojść do ugody.  Uczniowie twierdzą, że najlepszą formą dogadania się jest rozmowa, chęć porozumienia, pójście na ugodę. W mediacji widzą nowe możliwości  rozwiązywania wszelkich sporów, konfliktów,   Dzięki pracy w klubie wierzą w swoje możliwości, chcą dalej rozwijać się jako mediatorzy rówieśniczy.

                     W dniu 11 lutego 2019r. pierwszy dzień ferii spotkaliśmy się po raz kolejny. Podsumowaliśmy naszą prace za pierwsze półrocze i z zapałem zabraliśmy się do kolejnych wyzwań. Wybraliśmy nazwę naszego klubu. Burza mózgów i w jawnym głosowaniu zadecydowaliśmy, że nasz klub  mediatorów rówieśniczych działający w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej nosi nazwę: „ Żądni Porozumienia”. Dalsza praca to przygotowanie plakatów informacyjnych, scenek symulacyjnych przebieg mediacji  rozwiązującej konflikty rówieśników.

     Po feriach ruszamy do dalszej pracy.  Będzie się działo – kolejne relacje już wkrótce.

     Żądni Porozumienia

    • V KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH Rzeszów, 23 listopada 2018 r.

    • 23 listopada 2018r. grupa Mediatorów Rówieśniczych: Martyna Skowrońska, Estera Nieznalska,  Angelika Szlachetka i Agata Kwaśnik pod opieką Mediatora Szkolnego Haliny Mianowskiej uczestniczyła w V Kongresie Mediatorów Szkolnych w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 osób w tym uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Barbara Chłędowska  - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

      Podczas spotkania uczniowie skierowali do Pani Kurator list - petycję, zawierający prośby, problemy  z którymi spotykają się uczniowie w swoich szkolnych środowiskach.     Zwróciliśmy się do Pani Kurator między innymi  z prośbą o:

     1. Rozważenie wpisywania przez szkoły na świadectwach informacji o działalności uczniów
     w Szkolnych Klubach Mediatora, gdy stopień aktywności ucznia jest rzeczywiście "szczególnym osiągnięciem". Powinno się też uwzględniać taką działalność przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, tak jak to ma miejsce w przypadku wolontariatu. Mediacje to również pewna forma służenia innym.

     2. Szkoły powinny mieć szerszą ofertę zajęć pozalekcyjnych.  Uczniowie są skłonni sami prowadzić takie kółka. Należy tylko tak dostosować prawo, aby stworzyć im możliwości.

     Kongres to miejsce na promocję własnej szkoły. Tradycyjnie pokazaliśmy na co nas stać. I tym razem dużym uznaniem wśród zgromadzonych  cieszył się zaprezentowany klip z obchodów Światowego Dnia Życzliwości w naszej szkole.

     Podczas kongresu uczestnicy  doskonalili swój warsztat pracy, integrowali się z rówieśnikami, zabierali głos w debacie na temat konfliktów, z którymi  mamy do czynienia w szkołach, przyczyn ich powstawania i metod ich rozwiązywania.

     BYŁO MIŁO, WESOŁO, TWÓRCZO , KREATYWNIE

    • Organizujemy Klub Mediatorów Rówieśniczych wśród uczniów klas szóstych i siódmych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej

    •  16 listopada 2018r. w  sali nr 16 o godzinie 13:30 odbyło się I spotkanie integracyjne Klubu Mediatorów Rówieśniczych.  Na spotkanie przybyli uczniowie klas szóstych i siódmych  szkoły podstawowej oraz Mediatorzy  z klas III gimnazjum.  Inauguracyjne spotkanie otwarła opiekunka Klubu p. Halina Mianowska, promująca uczniów z pasją -  nasz szkolny  Klub Mediatorów Rówieśniczych.

      Spotkanie integracyjne poprowadzili młodzi mediatorzy rówieśniczy.  Każdy uczestnik  miał chwilę na samo prezentację. Zabawa „Pif – paf”, którą poprowadził Kuba Piórek  sprawiła wszystkim wiele radości.  Następnie podzieliliśmy nasz zespól na podgrupy szkoleniowe. Młodzi mediatorzy z klas III gimnazjum i nowi uczestnicy podzielili się na  zespoły ćwiczeniowe. Każda grupa  składająca się z uczniów klas III, którzy są już mediatorami rówieśniczymi oraz nowych klubowiczów ze szkoły podstawowej miała chwilę dla siebie. W podgrupach omawiali swoje strategie współpracy, terminy spotkań, podział ról i zadań. Co robimy w Klubie?

      PROPAGUJEMY IDEE MEDIACJI, DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI, INTEGRUJEMY ŚRODOWISKO, PROMUJEMY LUDZI  Z PASJĄ, UCZYMY DIALOGU.

     I TY MOŻESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ

     Kolejne spotkanie już 30 listopada godz. 13:30 w sali nr 16.

      

    • 9 - 10 października 2018 rok II Kongres Mediatorów Rówieśniczych Rzeszów – Czudec

    • Nasza grupa Mediatorów rówieśniczych: Martyna Skowrońska, Kamila Kicińska, Aleksandra Zielińska, Angelika Szlachetka, Estera Nieznalska, Bartłomiej Ungiert  pod opieką mediatora Szkolnego Haliny Mianowskiej wzięła udział w dwudniowym Kongresie Mediatorów Rówieśniczych, którego organizatorem było Podkarpackie Centrum Mediacji we współpracy
     z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Spotkanie rozpoczęło się w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej, a następnie  spotkanie kontynuowano w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Administracji Samorządowej w Czudcu. Stanowiło doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy oraz zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych przy rozwiązywaniu sporów rówieśniczych.
     W programie Kongresu zaplanowano debatę młodzieży z przedstawicielami władz oświatowych
     i samorządowych oraz zawodowymi mediatorami. Spotkanie uświetniła swoją obecnością Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. Gościem specjalnym w Czudcu był   Krystian Herba, nauczyciel  sportowiec specjalizujący się w trialu rowerowym,  zdobywał kolejne drapacze chmur. Podczas uroczystości  zaprezentowano dobre praktyki mediacyjne, a młodzież miała okazję zaczerpać  doświadczenia swoich kolegów mediatorów. W uroczystości dedykowanej młodzieżowym mediatorom wzięło udział ponad 160 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 40 nauczycieli z całego Podkarpacia.

     Podczas dwudniowego spotkania pod okiem doświadczonych trenerów mediacji doskonaliliśmy warsztat pracy mediatorów rówieśniczych.  Pod moją opieką  grupa mediatorów rówieśniczych opisała całą procedurę mediacji począwszy od misji dobrej woli a skończywszy na spisaniu ugody. Nanosiliśmy poprawki, uzupełnialiśmy braki, wyjaśnialiśmy niejasne sytuacje
     w procedurze. Młodzież aktywnie pracowała w grupach nad sporządzeniem plakatu, którym przekonują rodziców do mediacji. Każdy konflikt, nieporozumienie można rozwiązać na drodze wspólnego dialogu, kompromisu, ugody jeśli tyko będziemy tego chcieć. Każda grupa sporządziła inny plakat i wspólnie zinterpretowała jego treść. Fantastyczne było to, że młodzi uczestnicy spotkania zaangażowali się nie tylko w konstrukcję plakatu ale wspólnie opisali, zinterpretowali swoje prace. Wypowiedzi twórcze, mobilizujące wszystkich do zabrania głosu – cenne uwagi młodzieży skierowane do rodziców.   Zapraszam do obejrzenia plakatów- bardzo wymowne.

     Wspaniała integracja młodzieży, miła atmosfera, niezapomniane chwile. Zapraszamy na kolejny Kongres  tym razem jednodniowy już w listopadzie.

     Mediator szkolny: Halina Mianowska

    • Plan pracy Mediatorów rówieśniczych

    • Przed nami kolejny rok 2018/2019 mediacji rówieśniczych

      w  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej

       Przed nami kolejne wyzwania. Pragniemy  wspierać system wychowawczy szkoły. Pomagać rozwiązywać wszelkie spory szkolne, aby nasza Szkoła była wspaniałą Szkołą Dialogu.  W tym roku pragniemy zorganizować nasze stałe miejsce w szkole dla szkolnego klubu mediatorów. Zaprosimy do współpracy nowych uczniów, którzy będą szkoleni w sztuce mediacji przez naszych doświadczonych klubowiczów. Naszym tegorocznym marzeniem jest zorganizowanie kongresu w naszej szkole. Czy nam się to uda?

     A oto nasz szczegółowy plan działań na ten rok szkolny. Zapraszamy do współpracy:

     Plan pracy

     Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych „Zaczarowani na …M”

     na rok szkolny 2018/2019

     L.p.

     Zadanie

     Sposób realizacji

     Termin realizacji

     1.

     Organizacja roku szkolnego 2017/2018

     1. Sporządzenie planu pracy na nowy rok szkolny,
     2. spotkania integracyjne
     3. wybór sekcji informacyjnej – prowadzenie gazetki szkolnej (informacyjnej o mediacjach)

      

     IX

     2.

     Doskonalenie warsztatu pracy

     1. Ustalenie grup mediacyjnych
       i doskonalenie swoich umiejętności mediacyjnych
     2. Pogadanka na temat działalności Klubu dla rodziców
     3.  Symulacje mediacji w grupach mediacyjnych  w j. angielskim

      

      

     X - XI

     3.

      Spotkania z ciekawymi ludźmi

     1. Udział w II Kongresie Mediatorów Rówieśniczych

     X

     4.

     Szkolenia mediacyjne dla uczniów szkoły podstawowej

     1. Przygotowanie scenariusza zajęć
     2. Przeprowadzenie spotkań mediacyjnych w poszczególnych klasach  V – VII
     3. Wybór członków  grupy mediatorów rówieśniczych działającej w szkole podstawowej

      

      

     XI - XII

     5.

     Sprawozdanie z działalności

     1. Podsumowanie dotychczasowej działalności grupy
     2. Opracowanie sprawozdań
      z dotychczasowej działalności Koła i umieszczenie informacji na gazetce szkolnej, stronach internetowych szkoły oraz
      w mediach.

      

      

     I

     6.

     Mediacje rówieśnicze

     1. Zgodnie ze zgłoszeniem przez strony skonfliktowane sprawy do mediacji

     Cały rok

     7.

     Szkolenie mediacyjne dla uczniów szkoły podstawowej

     1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i ich rodziców klasach V, VI, VII szkoły podstawowej
     2. Opracowanie sprawozdań po przeprowadzonych szkoleniach
     3. Nagranie nowych materiałów szkoleniowych, analizowanie, doskonalenie umiejętności prowadzenia mediacji rówieśniczej

      

     III - V

     8.

     Integracja grupy

     1. Spotkanie podsumowujące nasze szkolenia
     2. Spotkanie z ciekawymi ludźmi, grupami mediatorów rówieśniczych    

     VI

     9.

     Podsumowanie rocznej działalności

     1. Sprawozdanie z rocznego planu Grupy
     2. Spotkanie integracyjne

     VI

      

      

    • Sprawozdanie- mediacje

    • Za nami
     kolejny rok 2017/2018 mediacji rówieśniczych
      w  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej

     Klub mediatorów rówieśniczych „Zaczarowani na…M”  w roku szkolnym 2017/2018 działał według opracowanego planu.  Grupa liczy 13 osób i działała pod opieką mediatora szkolnego Haliny Mianowskiej.  Mediatorzy rówieśniczy  to:

      1.           Alicja Fornal

     2.            Natalia Gul

     3.            Kamila Kicińska

     4.            Agata Kwaśnik

     5.            Estera Nieznalska

     6.            Klaudia Olszowy

     7.            Jakub Piórek

     8.            Wiktoria Sadowska

     9.            Martyna Skowrońska

     10.          Angelika Szlachetka

     11.          Wiktoria Tylutka

     12.          Bartłomiej Ungiert

     13.          Aleksandra Zielińska

     Na spotkaniach, które odbywały się co dwa tygodnie mediatorzy rówieśniczy doskonalili swoje umiejętności mediacyjne w symulacjach mediacji.

     Przeprowadziliśmy lekcje edukacyjne dla  uczniów klas IV – VII oraz ich rodziców. Zaproszeni zostaliśmy przez wychowawców klasy II C gimnazjum panią Lucynę Blicharz i wychowawcę klasy IIIC gimnazjum pana Eugeniusza Sito  na lekcję  edukacyjną, gdzie uczniowie uczyli się jak rozwiązywać wszelkie konflikty wykorzystując w tym celu mediacje. Każdy uczestnik spotkania był przekonany, że wszelkie spory da się rozwiązać w sposób polubowny, satysfakcjonujący obydwie strony konfliktu, jeżeli tylko wszyscy będziemy tego chcieć.

     Głównym celem spotkań było uświadamianie uczniów i ich rodziców o możliwościach rozwiązywania konfliktów również przy pomocy mediacji.

                 Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach edukacyjnych.  Przekonali się, że można rozwiązywać konflikty za pomocą mediacji. Chęć porozumienia, negocjacje  propozycji rozwiązań przez osoby zwaśnione to najlepsza  metoda rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Uczennice klas czwartych skorzystały z pomocy mediatora szkolnego w celu rozwiązania swojego problemu.

                 W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy w III Kongresie Mediatorów Szkolnych  w Rzeszowie Po spotkaniu w Rzeszowie zostaliśmy zaproszenia do Radia Rzeszów. W niedzielę 25 lutego 2018 r. nasi mediatorzy rówieśniczy spotkali się z młodymi radiosłuchaczami Polskiego Radia Rzeszów w programie „Zamkolandia”. Pani redaktor Małgorzata Iwanicka zaprosiła nas do swojego programu radiowego dla dzieci, podczas III  Kongresu Mediatorów Rówieśniczych w Rzeszowie „Tuż przed falą”.

     W Ustrzykach Dolnych nasza grupa mediatorów rówieśniczych zaprezentowała symulację mediacji rówieśniczej wszystkim uczestnikom Kongresu oraz zaproszonym gościom.
     Jako trener mediacji podczas kongresów prowadziłam zajęcia szkoleniowe dla szkolnych mediatorów. Nasza praca została zauważona i nagrodzona.  Ja otrzymałam tytuł  „Koordynatora Klubów Mediacji Rówieśniczych”, a tytuł „Sternik Porozumienia” otrzymali gimnazjaliści: Agata Kwaśnik, Martyna Skowrońska, Bartłomiej Ungiert, Jakub Piórek.

                 25 maja 2018r. 9-osobowa grupa mediatorów aktywnie uczestniczyła w I Kongresie Mediatorów Rówieśniczych i IV Mediatorów Szkolnych w Ustrzykach Dolnych. Nasza grupa przygotowała symulację „Mediacji rówieśniczej” dla uczestników kongresu. Aktywnie uczestniczyła w całodziennym spotkaniu.

     Na nowej stronie szkoły przygotowaliśmy zakładkę „Mediacje”, która jest systematycznie aktualizowana. Znajdują się tam nasze dokumenty, materiały mediacyjne plan pracy, aktualności – sprawozdania z naszej pracy oraz przykładowe filmiki symulacje, zdjęcia ze spotkań edukacyjnych.  

     Chcąc zapoznać z naszą pracą jak najszersze kręgi społeczności szkolnej i nie tylko piszemy artykuły do prasy lokalnej.  Osiągnięcia naszej grupy  umieszczamy na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakładce MEDIACJE.

      Opiekun: mediator szkolny Halina Mianowska

      

    • Spotkanie Mediatorów Rówieśniczych z młodymi radiosłuchaczami Polskiego Radia Rzeszów ”Zamkolandia” w dniu 25 lutego 2018r.

    •  W niedzielę 25 lutego 2018 r. nasi mediatorzy rówieśniczy spotkali się z młodymi radiosłuchaczami Polskiego Radia Rzeszów w programie „Zamkolandia”. Pani redaktor Małgorzata Iwanicka zaprosiła nas do swojego programu radiowego dla dzieci, podczas III  Kongresu Mediatorów Rówieśniczych w Rzeszowie „Tuż przed falą”.

      Chętnie skorzystaliśmy z zaproszenia.  Audycja była transmitowana na żywo. Punktualnie o godzinie 9:00   wiadomościami porannymi rozpoczęliśmy naszą przygodę z radiem.

     Pani Małgorzata przywitała nas bardzo gorąco mimo iż temperatura na zewnątrz była bardzo niska, bo poniżej 10 stopni. W trakcie audycji my w składzie: Martyna Skowrońska, Agata Kwaśnik,  Bartłomiej Ungiert i Jakub Piórek udzieliliśmy wyczerpujących odpowiedzi na wiele pytań nurtujących młodych radiosłuchaczy. Podzieliliśmy  się swoim doświadczeniem na temat mediacji
     i sposobu jej przeprowadzania. Przekonywaliśmy radiosłuchaczy, że warto zaangażować się
     w rozwiązanie  konfliktu na drodze wzajemnego szacunku, dobrowolności, poufności.  Zaprezentowaliśmy symulację mediacji rówieśniczej. Opowiedzieliśmy zebranym przed radioodbiornikami o swojej dotychczasowej działalności w szkole.   Nasz opiekun mediator Halina Mianowska udzieliła cennych rad rodzicom w jaki sposób rozwiązywać konflikty między ich dziećmi. Najcenniejsza wskazówka Pani Haliny Mianowskiej według nas była ta, że należy dzieci wysłuchać i jeśli to możliwe starać się aby one same w naszej obecności podały propozycje rozwiązań sporu i doszły do porozumienia. Jeśli same zadecydują o sposobie rozwiązania konfliktu, wtedy wszyscy będą zadowoleni.   

                     Po zakończonej audycji o godzinie 10:00 pani redaktor zaspokoiła naszą ciekawość i oprowadziła nas po wszystkich pokojach studyjnych. Najciekawsze dla nas było studio nocne.   Podziwialiśmy umiejętności w obsłudze sprzętu radiowego przez prowadzących audycje.

                     Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Iwanickiej za zaproszenie i fantastyczną atmosferę podczas spotkania.

      

      

     Uczestnicy audycji

    • III Kongres Mediatorów Szkolnych "Tuż przed falą"

    • W Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej pod opieką mediatora Haliny Mianowskiej działa Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych.  Grupa Mediatorów Rówieśniczych Agata Kwaśnik, Martyna Skowrońska, Natalia Gul, Kamila Kicińska,  Klaudia Olszowy, Angelika Szlachetka, Wiktoria Sadowska, Wiktoria Tylutka, Alicja Fornal, Bartłomiej Ungiert, Jakub Piórek, Aleksandra Zielińska, Estera Nieznalska rozpowszechnia  ideę mediacji, której celem jest budowanie zaufania pomiędzy ludźmi, prawidłowej komunikacji, współpracy i kultury dialogu.  W bieżącym roku szkolnym  pogłębiamy swoją wiedzę jako mediatorzy, ćwiczymy swoje umiejętności mediacyjne
     i propagujemy mediacje wśród uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej.

                  III Kongres Mediatorów Szkolnych to wspólne spotkanie z Podkarpackim Kuratorem Oświaty, mediatorami szkolnymi, dyrektorami szkół i mediatorami rówieśniczymi.  Było lekcją promującą mediacje jako formę rozwiązywania konfliktów. Mogliśmy tu pochwalić się swoimi osiągnięciami, zobaczyć efekty pracy innych Klubów Mediatorów Szkolnych oraz doskonalić swój warsztat pracy.

                   Nasza innowacyjna praca została zauważona i wyróżniona przez organizatorów Kongresu oraz Panią Kurator Małgorzatę Rauch, która osobiście pogratulowała nam osiągnięć w propagowaniu idei mediacji. Tytuł „Koordynatora Klubów Mediacji Rówieśniczych” przyznano Halinie Mianowskiej. Uhonorowano również  uczniów, którzy promują idee mediacji w swoich szkołach i poza nimi. Tytuł „Sternika Porozumienia” otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej: Agata Kwaśnik, Martyna Skowrońska, Bartłomiej Ungiert i Jakub Piórek.  

     Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w swoim wystąpieniu dodała, że Szkoły, które krzewią ideę mediacji już należą do elit, które potrafią rozwiązywać   wszelkie spory i konflikty według określonych reguł, głównie według zasad wzajemnego dobrowolności i wzajemnego szacunku.

           (Więcej informacji  na stronie :http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/mediacje/certyfikaty-wreczone-podczas-iii-kongresu-mediatorow-szkolnych/)

      

       Opiekun: mediator Halina Mianowska

    • Spotkanie mediacyjne w klasach IV

    • Grupa mediatorów rówieśniczych w składzie: Agata Kwaśnik, Jakub Piórek, Martyna Skowrońska, Bartosz Ungiert, Natalia Gul, Angelika Szlachetka, Estera Nieznalska, Kamila Kicińska przeprowadziła warsztaty mediacyjne dla uczniów klas IV ich rodziców i wychowawców.

       Zajęcia odbyły się zgodnie z ustalonym wcześniej terminem. Klasa IVA -18.12.2017r. oraz 15.01.2018r., klasa IVB – 9.01.2018r. a klasa IV C – 20.12.2017r. Spotkania miały  na celu zapoznać uczniów i ich rodziców z mediacjami jako metodą, która pomaga rozwiązywać problemy zwaśnionym stronom. Uczniowie nauczyli się zamieniać komunikat typu TY na komunikat typu JA. Potrafili podać przykłady konfliktów z jakimi spotykają się najczęściej. Jednak nie radzili sobie ze sposobami ich rozwiązywania. Mediatorzy rówieśniczy zaprezentowali uczniom i ich rodzicom scenkę pokazującą, w jaki sposób mediatorzy pomagają dojść osobom skonfliktowanym do porozumienia i ugody. 

          W podsumowaniu spotkania, uczniowie własnymi słowami określili co to jest mediacja i kto to jest mediator.  Z ich wypowiedzi wynika, że widzą potrzebę mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów. Rodzice byli zachwyceni spotkaniem. Podziwiali umiejętności mediatorów rówieśniczych, takie jak: parafrazowanie, słuchanie, analizowanie. Zaproponowali aby odbyło się kolejne spotkanie dla klasy IV A. Oczywiście prośba została rozpatrzona,  bo w niedługim czasie doszło  do kolejnego spotkania mediacyjnego.

     Owocem tych spotkań była prośba rodzica o przeprowadzenie mediacji rówieśniczej dwóch skonfliktowanych uczniów. Mamy nadzieję że  problem rozwiążemy. Uczniowie wszystkich klas IV również nie próżnowali,  bo otrzymaną pracę domową wykonali perfekcyjnie. Spisali się dzielnie wykonując piękne plakaty przedstawiające postać mediatora.

     Dziękujemy uczniom klas IV, ich rodzicom, wychowawcom za owocną pracę w czasie spotkań z mediatorami rówieśniczymi.

     Dołączamy kilka fotek ze spotkań w poszczególnych klasach oraz ich najciekawsze prace.  

              Mediatorzy Rówieśniczy

                 

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
    • 172271950
    • ul. Kościuszki 1 36-100 Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.