• Informacje

     • INFORMACJE

     • CZAS PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

                                                   Codziennie : 6.45- 7.45

      Poniedziałek    12.35 - 16.30

      Wtorek              12.35 - 16.30      

      Środa                12.35 - 16.30

      Czwartek          11.30 - 16.30

      Piątek                11.30 - 16.30

              

       

      PLIKI DO POBRANIA

      PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZASAD ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      REGULAMIN ŚWIETLICY

       

     • Opiekunowie świetlicy

       • Anna Micał
       • Anna Rakszawska
       • Barbara Frydrych
       • Bożena Rzeszutek
       • Danuta Tylutka
       • Halina Fryc-Drałus
       • Lucyna Blicharz
       • s.Katarzyna Ciesielka
       • Eugeniusz Sito
       • Maciej Przybyło
       • Roman Mazur
       • Witold Serafin
    • Świetlica

    •      

     Nasza świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach:

     • w zakresie opieki  zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie  jak: bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu  i prawidłowemu wzrastaniu,
     • w zakresie wychowania wywiera taki wpływ na dzieci, który powoduje pozytywne, prowadzące do osiągnięcia samodzielności zmiany w ich osobowości,
     • w  zakresie dydaktyki  wspomaga zadania  szkoły, które sprowadzają się do poszerzania wiedzy dzieci, kształtują różnego rodzaju umiejętności,
     • w zakresie oddziaływań profilaktycznych wprowadza aktywności, które  zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców.

      

     Zajęcia w świetlicy  są prowadzone zgodnie z określonymi tematami, zaplanowanymi na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia. Uwzględniona jest także tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych.

     Zabawa, obok nauki  jest jedną z głównych  form aktywności dzieci, dlatego też Świetliczaki – obok zorganizowanych zajęć- mają czas na indywidualną aktywność, zgodną ze swoimi upodobaniami.  

      

      
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
    • 172271950
    • ul. Kościuszki 1 36-100 Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.